A438 – Andra specificerade former av nokardios

ICD-10 kod för Andra specificerade former av nokardios är A438.

Diagnosen klassificeras under kategorin Nokardios (A43), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av nokardios:

ICD-kod A438
Diagnos Andra specificerade former av nokardios
Kategori A43, Nokardios
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)