A482 – Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber]

ICD-10 kod för Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber] är A482.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats (A48), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber]:

ICD-kod A482
Diagnos Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber]
Kategori A48, Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)