A488 – Andra specificerade bakteriesjukdomar

ICD-10 kod för Andra specificerade bakteriesjukdomar är A488.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats (A48), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade bakteriesjukdomar:

ICD-kod A488
Diagnos Andra specificerade bakteriesjukdomar
Kategori A48, Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)