A490 – Stafylokockinfektion, ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Stafylokockinfektion, ospecificerad lokalisation är A490.

Diagnosen klassificeras under kategorin Bakterieinfektion med ospecificerad lokalisation (A49), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Stafylokockinfektion, ospecificerad lokalisation:

ICD-kod A490
Diagnos Stafylokockinfektion, ospecificerad lokalisation
Kategori A49, Bakterieinfektion med ospecificerad lokalisation
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)