A505 – Annan sen medfödd syfilis med symtom

ICD-10 kod för Annan sen medfödd syfilis med symtom är A505.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd syfilis (A50), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan sen medfödd syfilis med symtom:

ICD-kod A505
Diagnos Annan sen medfödd syfilis med symtom
Kategori A50, Medfödd syfilis
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)