A509 – Medfödd syfilis, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd syfilis, ospecificerad är A509.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd syfilis (A50), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd syfilis, ospecificerad:

ICD-kod A509
Diagnos Medfödd syfilis, ospecificerad
Kategori A50, Medfödd syfilis
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)