A513A – Condyloma latum

ICD-10 kod för Condyloma latum är A513A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tidig syfilis (A51), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Condyloma latum:

ICD-kod A513A
Diagnos Condyloma latum
Kategori A51, Tidig syfilis
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)