A530 – Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen

ICD-10 kod för Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen är A530.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan och ospecificerad syfilis (A53), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen:

ICD-kod A530
Diagnos Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen
Kategori A53, Annan och ospecificerad syfilis
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)