A540A – Gonokockcervicit UNS

ICD-10 kod för Gonokockcervicit UNS är A540A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gonokockinfektion (A54), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gonokockcervicit UNS:

ICD-kod A540A
Diagnos Gonokockcervicit UNS
Kategori A54, Gonokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)