A540F – Gonokockorsakad lymfangit i penis

ICD-10 kod för Gonokockorsakad lymfangit i penis är A540F.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gonokockinfektion (A54), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gonokockorsakad lymfangit i penis:

ICD-kod A540F
Diagnos Gonokockorsakad lymfangit i penis
Kategori A54, Gonokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)