A542 – Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen

ICD-10 kod för Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen är A542.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gonokockinfektion (A54), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen:

ICD-kod A542
Diagnos Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen
Kategori A54, Gonokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)