A543 – Gonokockinfektion i ögat

ICD-10 kod för Gonokockinfektion i ögat är A543.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gonokockinfektion (A54), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gonokockinfektion i ögat:

ICD-kod A543
Diagnos Gonokockinfektion i ögat
Kategori A54, Gonokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)