A544 – Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet

ICD-10 kod för Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet är A544.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gonokockinfektion (A54), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet:

ICD-kod A544
Diagnos Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet
Kategori A54, Gonokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)