A545 – Gonokockfaryngit

ICD-10 kod för Gonokockfaryngit är A545.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gonokockinfektion (A54), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gonokockfaryngit:

ICD-kod A545
Diagnos Gonokockfaryngit
Kategori A54, Gonokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)