A549 – Gonokockinfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Gonokockinfektion, ospecificerad är A549.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gonokockinfektion (A54), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gonokockinfektion, ospecificerad:

ICD-kod A549
Diagnos Gonokockinfektion, ospecificerad
Kategori A54, Gonokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)