A560 – Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen

ICD-10 kod för Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen är A560.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar (A56), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen:

ICD-kod A560
Diagnos Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
Kategori A56, Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)