A560D – Klamydiavulvovaginit

ICD-10 kod för Klamydiavulvovaginit är A560D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar (A56), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Klamydiavulvovaginit:

ICD-kod A560D
Diagnos Klamydiavulvovaginit
Kategori A56, Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)