A562 – Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad

ICD-10 kod för Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad är A562.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar (A56), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad:

ICD-kod A562
Diagnos Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad
Kategori A56, Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)