A564 – Klamydiainfektion i svalget

ICD-10 kod för Klamydiainfektion i svalget är A564.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar (A56), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Klamydiainfektion i svalget:

ICD-kod A564
Diagnos Klamydiainfektion i svalget
Kategori A56, Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)