A568 – Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer

ICD-10 kod för Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer är A568.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar (A56), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer:

ICD-kod A568
Diagnos Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer
Kategori A56, Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)