A589 – Granuloma inguinale

ICD-10 kod för Granuloma inguinale är A589.

Diagnosen klassificeras under kategorin Granuloma inguinale (A58), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Granuloma inguinale:

ICD-kod A589
Diagnos Granuloma inguinale
Kategori A58, Granuloma inguinale
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)