A609 – Anogenital infektion med herpes simplex-virus

ICD-10 kod för Anogenital infektion med herpes simplex-virus är A609.

Diagnosen klassificeras under kategorin Anogenital infektion med herpes simplex-virus (A60), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Anogenital infektion med herpes simplex-virus:

ICD-kod A609
Diagnos Anogenital infektion med herpes simplex-virus
Kategori A60, Anogenital infektion med herpes simplex-virus
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)