A630C – Bowenoid papulos

ICD-10 kod för Bowenoid papulos är A630C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras på annan plats (A63), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Bowenoid papulos:

ICD-kod A630C
Diagnos Bowenoid papulos
Kategori A63, Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)