A638 – Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar

ICD-10 kod för Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar är A638.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras på annan plats (A63), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar:

ICD-kod A638
Diagnos Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar
Kategori A63, Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)