A649 – Ospecificerad sexuellt överförd sjukdom

ICD-10 kod för Ospecificerad sexuellt överförd sjukdom är A649.

Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad sexuellt överförd sjukdom (A64), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad sexuellt överförd sjukdom:

ICD-kod A649
Diagnos Ospecificerad sexuellt överförd sjukdom
Kategori A64, Ospecificerad sexuellt överförd sjukdom
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)