A663 – Hyperkeratos vid yaws

ICD-10 kod för Hyperkeratos vid yaws är A663.

Diagnosen klassificeras under kategorin Yaws (A66), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Hyperkeratos vid yaws:

ICD-kod A663
Diagnos Hyperkeratos vid yaws
Kategori A66, Yaws
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)