A668 – Latent yaws

ICD-10 kod för Latent yaws är A668.

Diagnosen klassificeras under kategorin Yaws (A66), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Latent yaws:

ICD-kod A668
Diagnos Latent yaws
Kategori A66, Yaws
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)