A699 – Spiroketinfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Spiroketinfektion, ospecificerad är A699.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra spiroketinfektioner (A69), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Spiroketinfektion, ospecificerad:

ICD-kod A699
Diagnos Spiroketinfektion, ospecificerad
Kategori A69, Andra spiroketinfektioner
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)