A709 – Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka)

ICD-10 kod för Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) är A709.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) (A70), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka):

ICD-kod A709
Diagnos Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka)
Kategori A70, Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)