A748 – Andra specificerade klamydiainfektioner

ICD-10 kod för Andra specificerade klamydiainfektioner är A748.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar orsakade av klamydier (A74), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade klamydiainfektioner:

ICD-kod A748
Diagnos Andra specificerade klamydiainfektioner
Kategori A74, Andra sjukdomar orsakade av klamydier
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)