A749 – Klamydiainfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Klamydiainfektion, ospecificerad är A749.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar orsakade av klamydier (A74), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Klamydiainfektion, ospecificerad:

ICD-kod A749
Diagnos Klamydiainfektion, ospecificerad
Kategori A74, Andra sjukdomar orsakade av klamydier
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)