A771 – Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii

ICD-10 kod för Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii är A771.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rickettsiasjukdom överförd av fästingar (A77), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii:

ICD-kod A771
Diagnos Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii
Kategori A77, Rickettsiasjukdom överförd av fästingar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)