A772 – Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica

ICD-10 kod för Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica är A772.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rickettsiasjukdom överförd av fästingar (A77), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica:

ICD-kod A772
Diagnos Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica
Kategori A77, Rickettsiasjukdom överförd av fästingar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)