A789 – Q-feber

ICD-10 kod för Q-feber är A789.

Diagnosen klassificeras under kategorin Q-feber (A78), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Q-feber:

ICD-kod A789
Diagnos Q-feber
Kategori A78, Q-feber
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)