A802 – Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus

ICD-10 kod för Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus är A802.

Diagnosen klassificeras under kategorin Akut polio (barnförlamning) (A80), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus:

ICD-kod A802
Diagnos Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus
Kategori A80, Akut polio (barnförlamning)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)