A803 – Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad

ICD-10 kod för Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad är A803.

Diagnosen klassificeras under kategorin Akut polio (barnförlamning) (A80), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad:

ICD-kod A803
Diagnos Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad
Kategori A80, Akut polio (barnförlamning)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)