A810 – Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

ICD-10 kod för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom är A810.

Diagnosen klassificeras under kategorin Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet (A81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom:

ICD-kod A810
Diagnos Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
Kategori A81, Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)