A812 – Progressiv multifokal leukoencefalopati

ICD-10 kod för Progressiv multifokal leukoencefalopati är A812.

Diagnosen klassificeras under kategorin Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet (A81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Progressiv multifokal leukoencefalopati:

ICD-kod A812
Diagnos Progressiv multifokal leukoencefalopati
Kategori A81, Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)