A818 – Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet

ICD-10 kod för Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet är A818.

Diagnosen klassificeras under kategorin Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet (A81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet:

ICD-kod A818
Diagnos Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet
Kategori A81, Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)