A819 – Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad

ICD-10 kod för Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad är A819.

Diagnosen klassificeras under kategorin Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet (A81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad:

ICD-kod A819
Diagnos Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad
Kategori A81, Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)