A820 – Rabies, sylvatisk form

ICD-10 kod för Rabies, sylvatisk form är A820.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rabies (vattuskräck) (A82), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Rabies, sylvatisk form:

ICD-kod A820
Diagnos Rabies, sylvatisk form
Kategori A82, Rabies (vattuskräck)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)