A821 – Rabies, urban form

ICD-10 kod för Rabies, urban form är A821.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rabies (vattuskräck) (A82), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Rabies, urban form:

ICD-kod A821
Diagnos Rabies, urban form
Kategori A82, Rabies (vattuskräck)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)