A832 – Eastern equine encephalitis

ICD-10 kod för Eastern equine encephalitis är A832.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virusencefalit överförd av myggor (A83), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Eastern equine encephalitis:

ICD-kod A832
Diagnos Eastern equine encephalitis
Kategori A83, Virusencefalit överförd av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)