A834 – Australian encephalitis

ICD-10 kod för Australian encephalitis är A834.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virusencefalit överförd av myggor (A83), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Australian encephalitis:

ICD-kod A834
Diagnos Australian encephalitis
Kategori A83, Virusencefalit överförd av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)