A838 – Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor

ICD-10 kod för Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor är A838.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virusencefalit överförd av myggor (A83), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor:

ICD-kod A838
Diagnos Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor
Kategori A83, Virusencefalit överförd av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)