A839 – Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad

ICD-10 kod för Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad är A839.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virusencefalit överförd av myggor (A83), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad:

ICD-kod A839
Diagnos Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad
Kategori A83, Virusencefalit överförd av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)