A848 – Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar

ICD-10 kod för Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar är A848.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virusencefalit överförd av fästingar (A84), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar:

ICD-kod A848
Diagnos Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar
Kategori A84, Virusencefalit överförd av fästingar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)