A850 – Enteroviral encefalit (G05.1)

ICD-10 kod för Enteroviral encefalit (G05.1) är A850.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virusencefaliter som ej klassificeras på annan plats (A85), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Enteroviral encefalit (G05.1):

ICD-kod A850
Diagnos Enteroviral encefalit (G05.1)
Kategori A85, Andra virusencefaliter som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)