A852 – Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad

ICD-10 kod för Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad är A852.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virusencefaliter som ej klassificeras på annan plats (A85), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad:

ICD-kod A852
Diagnos Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad
Kategori A85, Andra virusencefaliter som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)