A858 – Andra specificerade virusencefaliter

ICD-10 kod för Andra specificerade virusencefaliter är A858.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virusencefaliter som ej klassificeras på annan plats (A85), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade virusencefaliter:

ICD-kod A858
Diagnos Andra specificerade virusencefaliter
Kategori A85, Andra virusencefaliter som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)